Přiblížit obrázky z náhledu Quick Look Preview Windows systému Mac OS X

Můžete si přiblížit a oddálit jakýkoli obrázek v Quick Look, prohlížeč okamžitých obrázků zabudovaný do OS X Finder, jednoduše podržením klávesy „Option“ a poté pomocí rolovacího kolečka na myši nebo dvěma prsty nahoru nebo přejeďte prstem po gesto na více dotykové ploše. Posouvání nahoru (nebo přejíždění nahoru) při držení tlačítka Option se přiblíží k obrázku, zatímco posouvání dolů nebo přejíždění dolů, zatímco držíte Možnost se přiblíží zpět z obrázku.

Moderní počítače Mac s více dotykovými trackpady a kouzelnou myší mohou k přiblížení a oddálení obrázků z panelů Quick Look také použít gesta sevření a rozprostření.

Toto je pěkná funkce, pokud chcete rychle zkontrolovat detaily na obrázku, který leží v programu Mac OS X Finder, na ploše nebo z jakéhokoli otevřeného a uloženého dialogového okna, protože náhledy Quick Look jsou odtud dostupné jako studna.

Děkujeme Pollockovi za to, že vám to ukázal v komentářích podobného tipu, který vám ukazuje, jak přiblížit náhledy Finderu v zobrazení sloupců. To by mělo fungovat téměř v každé verzi Mac OS X s podporou nástroje pro náhled ql, ale v nejnovějších verzích bylo trochu změněno.