Přiblížit do sloupce Zobrazit náhledové panely ve Finderu Mac OS X

Toto je praktický tip pro Finder pro ty, kteří rádi používají Správce souborů OS X ve sloupci: můžete přiblížit do podokna náhledu sloupce Pohled na Mac OS X. Takto to funguje pomocí modifikátoru klíče nebo trackpadu s více dotyky:

Přiblížení do panelu Náhled kliknutím na možnost náhledu. Poté můžete pomocí trackpadu nebo rolovacího kolečka zvětšit nebo se pohybovat po obrázku.

NEBO můžete použít vícedotykový trackpad úplně:

Umístěte kurzor myši na panel Náhled v oknech OS X Finder a udělejte šíření nebo sevření pohybem pomocí trackpadu multitouch, stejně jako přiblížení nebo oddálení v iOS.

Obě tyto funkce přiblíží nebo oddálí náhled obrazového panelu v zobrazení Mac Column. Mimochodem, funguje to docela dobře, pokud jste nastavili výchozí zobrazení sloupců pro panel Náhled, který je velký, zejména pro procházení mnoha fotografií ve struktuře adresářů..

Funguje to také ve všech verzích OS X, jak jste asi uhodli.

Miluji tyto malé pozornosti k detailům, které Apple vkládá do Mac OS X, o kterých jsem předtím nevěděl. Klobouk tip na @Cabel na Twitteru pro tip, měli byste sledovat @osxdaily na Twitteru taky!